Senator Kogut będzie w senacie, w wymiarze ogólnopolskim bronił praw rodziny. Znam jego wieloletnią pracę w tym zakresie.


prof.dr hab.inż. Janusz Kawecki

Stanisław Kogut przykładał swą rękę do działań na rzecz wartości, takich jak Bóg, Kościół Polski, Naród. Jest orędownikiem obrony życia i godności człowieka.
dr inż. Antoni Zięba

Stanisław Kogut faktycznie działa według swojego hasła wyborczego: "inni mówią, a ja robię". Przekonałem się o tym, przez wszystkie lata pracy u jego boku.

Józef Wilk - szef związków kolejarskiej "Solidarności".

Senator Stanisław Kogut dał mi się poznać jako tytan pracy na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. Wynik wyborczy Stanisława Koguta jest adekwatny do wyników działań, jakie przez lata wypracowuje. Dla Stanisława Koguta liczy się przede wszystkim dobro bliźniego.
Leszek Langer - dyrektor Wydawnictwa przy FPON.

Kontakt

powrót do strony głównej

Zaprszamy do kontaktowania się z senatorem Stanisławem Kogutem.

Oprócz biur, wszelkie Państwa opinie i zapytania zbierać będą bliscy współpracownicy senatora.604 441 541   Leszek Langer

asystent społeczny, Dyrektor Biura Prasowego w Nowym Sączu

- nadzór nad przypływem informacji
- nadzór nad serwisem internetowym Senatora RP
- inne

poczta@leszeklanger.pl

dyrektor@stanislawkogut.pl


Pracownicy Biur:

661 975 500   Magdalena Szczepanek

asystent senatora, dyrektor Biura Senatorskiego w Stróżach

- koordynowanie pracy biur senatorskich,
- obsługa poczty,
- reprezentowanie Senatora RP,
- sporządzanie oficjalnych pism i wystąpień,
- wyznaczanie terminów spotkań i dyżurów

biurosenatorskie.st@interia.pl


661 975 507   Anita Ciuła

asystent senatora, dyrektor Biura Senatorskiego w Nowym Sączu

- obsługa poczty,
- reprezentowanie Senatora RP,
- sporządzanie oficjalnych pism i wystąpień,
- wyznaczanie terminów spotkań i dyżurów

biurosenatorskie.ns@interia.plPracownicy:

- Brach Joanna,
- Bukowiec Zofia,
- Kmak Sławomir,
- Nosal Grzegorz,
- Sapalska Anna;

Oficjalny adres do korespondencji
Biuro Senatora RP Stanisława Koguta
33-331 Stróże 413


Można także pisać na adresy e-mailowe:

dyrektor@stanislawkogut.pl

rzecznik@onet.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Administracja langerpress